ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia indywidualne to REGULARNE spotkania 1:1 z aktorskim trenerem STACJONARNIE i ONLINE są dedykowane:

-kursantom spoza Warszawy

-preferującym spotkania online 

-osobom przygotowującym się do egzaminu eksternicznego

-młodym aktorom jako trening przed przystąpieniem do zdjęć próbnych i/lub pierwszych wyzwań zawodowych

Indywidualne podejście i optymalne nastawienie na potrzeby kursanta daje gwarancję intensywnej pracy nad aktorskimi możliwościami i gruntowne przygotowanie do prezentacji w czasie egzaminów, a także przygotowanie do roli lub self tape czy zdjęć próbnych. 

 PROGRAM NAUCZANIA:

- interpretacja tekstów

- zadania na tekście

- etiudy aktorskie

- dykcja i impostacja

- praca nad rolą teatralną/filmową/tv-"lustro": tempa i rytmy roli, budowanie postaci

- przygotowanie do zdjęć próbnych, self tape: wizytówka, prezentacja, opracowanie propozycji                    aktorskiej

Zajęcia online odbywają się w terminie uzgodnionym z Kursantem na platformie Skype. Zajęcia stacjonarne odbywają się w niedziele.

W wypadku osób przygotowujących się do egzaminów obowiązują minimum 2 spotkania online w miesiącu.

Informacji na temat PŁATNOŚCI udzielamy w korespondencji mail lub telefonicznie. 

KONTAKT

mail: actupwarsaw@gmail.com  tel.  601 32 52 09, 

                                                                

                                                                       Z A P R A S Z A M Y !