top of page

REGULAMIN ACTUPWARSAW

 

  1. ACTUPWARSAW prowadzi kurs aktorski w zakresie przygotowania kandydatów do egzaminów na wydziały aktorskie uczelni artystycznych.

  2. Osoba będąca pod opieką ACTUPWARSAW ma zapewnione indywidualne podejście w przygotowaniu PRAKTYCZNYM do egzaminów na wydz. Aktorskie oraz w czasie całego okresu egzaminów.

  3. Zajęcia w ACTUPWARSAW odbywają się w zakresie:  indywidualna interpretacja tekstów (zgodnie z wymogami wydz. aktorskich uczelni artystycznych), zadania i etiudy aktorskie, dykcja, impostacja, praca z ciałem, podstawy technik aktorskich.

  4. Jeśli uczestnik kursu ustaje w wysiłkach przygotowań, a tym samym zmniejsza swoje szanse pozytywnego zdania egzaminów (nieobecności, brak dyscypliny w opanowaniu pamięciowym i interpretacyjnym tekstów) ACTUPWARSAW zachowuje prawo skreślenia kandydata z listy uczestników kursu. 

  5. Kurs odbywa się w wyznaczone niedziele każdego miesiąca (godz. 10.30-14.30), zajęcia odbywają się pod warunkiem uczestnictwa najmniej 4 uczestników. 

  6. Kursanci dbają nie tylko o dobrostan własny ale też o dobrostan pozostałych uczestników kursu.

  7. Kurs może być opłacony z góry (za wszystkie zajęcia w miesiącu) lub za poszczególne zajęcia. Przy opłacie poszczególnych zajęć wymagana jest zaliczka (100,- PLN) na konto, bezzwrotna w wypadku nieobecności. Przy opłacie za miesiąc z góry w wypadku zajęć niewykorzystanych opłata za te zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc.

bottom of page